समता भ्रातृ मंडळ (पिंपरी - चिंचवड) व
लेवा पाटीदार मित्र मंडळ (सांगवी) आयोजित वधु-वर मेळावा

Welcome to Matrimonial Portal

  • Starting 1-June-2022, Online Vadhu-Var Suchi & Registration will be available 24x7x365.
  • नोंदणी शुल्क : नाही
  • कोणत्याही वधू-वर उमेदवाराला, त्यांच्या सोयीनुसार वर्षातून कधीही नोंदणी करता येईल. नोंदणीची कोणतीच अंतिम तारीख नसेल.
  • उमेदवाराचे प्रोफाइल Verify झाल्यावर, ऑनलाइन Android App मध्ये प्रकाशित होतील.
  • ऑनलाइन वधू-वर सूची , उमेदवारांच्या अकाऊंट मध्ये, वर्षभर उपलब्ध असेल.
  • दर वर्षी, १५ ऑक्टोबर पर्यंत आलेल्या उमेदवारांची नावे त्या वर्षाच्या वधू-वर पुस्तिकेत छापले जातील.
  • १५ ऑक्टोबर नंतर आलेल्या उमेदवारांची ची नावे फक्त ऑनलाइन सूची मध्ये प्रकाशित होतील. लग्न ठरल्यास, अकाऊंट कधीही निष्क्रिय करता येईल अन्यथा पुढील वर्षी सुद्धा तेच अकाऊंट तुमच्या सूचनेनुसार सुरू ठेवण्यात येईल.
  • Registration Starts : 1-June-2022
  • Last date for Registration : 15-Oct-2022
  • Last date of Submission of profile : 15-Oct-2022
New Registraion
+91
Male Female