समता भ्रातृ मंडळ (पिंपरी - चिंचवड) व
लेवा पाटीदार मित्र मंडळ (सांगवी) आयोजित वधु-वर मेळावा नाव नोंदणी

Welcome to Matrimonial Portal

 • Starting 1-June-2023, Online Vadhu-Var Suchi & Registration will be available 24x7x365.
 • नोंदणी शुल्क : नाही
 • कोणत्याही वधू-वर उमेदवाराला, त्यांच्या सोयीनुसार वर्षातून कधीही नोंदणी करता येईल. नोंदणीची कोणतीच अंतिम तारीख नसेल.
 • उमेदवाराचे प्रोफाइल Verify झाल्यावर, ऑनलाइन Android App मध्ये प्रकाशित होतील.
 • ऑनलाइन वधू-वर सूची , उमेदवारांच्या अकाऊंट मध्ये, वर्षभर उपलब्ध असेल.
 • दर वर्षी, १० ऑक्टोबर पर्यंत आलेल्या उमेदवारांची नावे त्या वर्षाच्या वधू-वर पुस्तिकेत छापले जातील.
 • १० ऑक्टोबर नंतर आलेल्या उमेदवारांची ची नावे फक्त ऑनलाइन सूची मध्ये प्रकाशित होतील. लग्न ठरल्यास, अकाऊंट कधीही निष्क्रिय करता येईल अन्यथा पुढील वर्षी सुद्धा तेच अकाऊंट तुमच्या सूचनेनुसार सुरू ठेवण्यात येईल.
 • सूची मिळण्याची तारीख 20 ऑक्टोबर
 • 365 days 24X7 नाव नोंदणी android application वर उपलब्ध राहील.
 • वधु वर मेळावा 12 नोव्हेंबर रोजी अंकुशराव लांडगे सभागृह, भोसरी
 • Registration Starts : 1-June-2023
 • Last date for Registration : 10-Oct-2023
 • Last date of Submission of profile : 10-Oct-2023
New Registraion
+91
Male Female